Thể loại: Quan họ cổ

Nhớ mãi khôn nguôi

Trình bày: | Album:

Bỉ:Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về.Tấm i lòng …em tưởng đến...

Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy BỉChim khôn i ì í i đỗ ngọn i ì í i thầu i ơ hự ha dầu. Này...

Buôn bấc buôn dầu

Trình bày: | Album:

Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu. Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội đầu. Buôn i nhẫn...

Đôi bên bác mẹ cùng già

Trình bày: | Album:

Đôi rằng đôi bên bác í mẹ có a cùng già.Lấy anh là anh hay chữ, song song để ới...

Dưới giời mấy kẻ biết ra

Trình bày: | Album:

Dưới giời a ứ hời hư mấy i kẻ a biết à ra a ứ hời hư, chứ anh Hai ơi xinh i...

Vào chùa

Trình bày: | Album:

Vào Chùa Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn...

Ai xuôi về

Trình bày: | Album:

Dân ca Quan họ lời cổ  Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à...

Đôi bên bác mẹ cùng già

Trình bày: | Album:

Chiều qua ra à đứng, ta à lý lý như cổng làng ta à lý lý như cổng làng ì.Đứng...

Ngồi tựa song đào

| Album:

Ngồi tựa song đào Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song ơi ơ…. đào Là...

Giăng thanh gió mát

Trình bày: | Album:

Giăng thanh ì gió mát i i i giăng í i ì tiếng chim lạc ới à trên í non Chim lạc đàn...

Tay tiên chuốc chén rượu đào

Trình bày: | Album:

Hát ru (Tay tiên chuốc chén rượu đào_Mời rượu)  Dân ca Quan họ Bắc Ninh_Lời cổ  Tay...

Đêm qua nhớ bạn

Trình bày: | Album:

Lời để hát:    Đêm i hôm qua mình i tôi nhớ bạn i.   Linh tính a lính tình tinh...

Xe chỉ luồn kim

Trình bày: | Album:

Xe chỉ ố mấy kim em luồn kim, ố mấy kim em luồn kim, ngồi í i rồi. Xe chỉ ố mấy...

Dệt gấm

Trình bày: | Album:

Chép lời: NS Hữu Duy Gấm đây là đôi tay í i vừa thêu là thêu em vừa dệt, gấm...

Nguyệt gác mái đình

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Nguyệt rằng ì là tình rằng nguyệt i gác í ơ ớ ơ, nay có  mấy...

Qua sông tìm bạn

Trình bày: | Album:

...

Thuyền mở lái chèo

Trình bày: | Album:

Thuyền mở í ơ ờ bên nay a lái chèo là duyên anh Hai ơi tình em lính tính ơ ơ ớ ơ...

Trên rừng 36 thứ chim

Trình bày: | Album:

Trên rừng ba mươi sáu ấy mấy chim em mà thứ chim Thứ chim là chim chèo bẻo Thứ chim...

Ngồi tựa song đào

Trình bày: | Album:

Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song ơi ơ…. đào Là ngồi tựa có...

Chia rẽ đôi nơi

Trình bày: | Album:

Bây giờ chia rẽ đôi nơi để kẻ về tình chung, tình chung giăng là người ở để...

Trang 10 of 28« First...9101112...20...Last »