Thể loại: Quan họ cổ

Dưới giời mấy kẻ biết ra

Trình bày: | Album:

Dưới giời a ứ hời hư mấy i kẻ a biết à ra a ứ hời hư, chứ anh Hai ơi xinh i...

Lên núi ba vì

Trình bày:

Bỉ: Bâng khuâng i í i, nhớ cảnh nhớ i, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à người. Này nhớ...

Còn duyên

Trình bày: ,

Còn duyên là duyên kẻ đón a đón người đưa. Hết i duyên là duyên đi sớm để về...

Trên rừng ba mươi sáu thứ chim

Trình bày: | Album:

Trên rừng ba mươi sáu thứ chim Dân ca Quan họ – Lời cổ Trên rừng ba mươi sáu...

Đào nguyên

Trình bày: , , , | Album:

Đôi.. ta i í i…như thể ì ì..đào nhị ì i í nguyên.. Này khi í.. ơ ơ ớ ơ vui..ối...

Nguyệt gác mái đình

Trình bày: , | Album:

Vi deo thực hiện năm 2010 ...

Gọi đò

Trình bày: | Album:

...

Thuyền mở lái chèo

Trình bày: | Album:

Thuyền mở í ơ ờ bên nay a lái chèo là duyên anh Hai ơi tình em lính tính ơ ơ ớ ơ...

Thân lươn bao quản lấm đầu

Trình bày: , | Album:

Bao quản í ơ ơ ơ lấm đầu là thân là thân lươn kia. Bao quản í ơ ơ ơ lấm đầu. Chị...

Người ngoan

Trình bày: | Album:

Người ngoan đôi tôi hỏi ới i hỡi í người tình nhân tính song bên hợi hời hời...

Vào chùa

Trình bày: | Album:

Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn là đôi...

Dệt gấm

| Album:

...

Trang 20 of 28« First...10...19202122...Last »