Thể loại: Quan họ cổ

Đêm qua nhớ bạn

Trình bày: ,

...

Vui bốn mùa

Trình bày:

...

Càng trèo càng cao

Trình bày: ,

...

Ngồi tựa song đào

Trình bày:

Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song _ ơi ơ…. đào Là ngồi tựa có...

Yêu nhau ngả nón ra ngồi

Trình bày:

...

Sở cầu như ý

Trình bày: | Album:

Sở cầu như ý Dân ca Quan họ cổ Sở cầu như ý i ì í i, sở nguyện tòng tâm i, nguyện...

Thuyền mở lái chèo

Trình bày: | Album:

Thuyền mở í ơ ờ bên nay a lái chèo là duyên anh Hai ơi tình em lính tính ơ ơ ớ ơ...

Vốn liếng em có 30 đồng

Trình bày: | Album:

...

Đôi bên bác mẹ cùng già

Trình bày: | Album:

Đôi rằng đôi bên bác i mẹ có a cùng già, lấy í anh là anh hay chữ, song song để...

Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu

Trình bày: | Album:

Bỉ Chim khôn i ì í i đỗ ngọn i ì í i thầu i ơ hự ha dầu. Này người í ơ ờ ớ...

Chè mạn hảo

Trình bày: , | Album:

...

Súc miệng ấm đồng

Trình bày: | Album:

...

Trang 2 of 281234...1020...Last »