Nhạc sĩ sĩ: Nhạc sĩ Đức Miêng

Cánh chim nỗi nhớ

Nghệ sĩ:

Ngày xuân từng đôi chim hót a la tính tình tính, A la lính tình tính ố lình tình tinh...

Câu hát mùa thu

Nghệ sĩ:

Mùa thu câu hát, câu hát í thêm xanhCâu hát í thêm xanh.Khúc ca, phú lý tình là ca quan...

Chung lập chiến công

Nghệ sĩ:

Em gửi theo những cánh chim điệu dân ca.Tới thăm anh nơi biên giới.Súng chắp tay canh...

Chung Lập Chiến Công

Nghệ sĩ: ,

Em gửi theo những cánh chim điệu dân ca Tới thăm anh nơi biên giưới Súng chắp tay...

Chung lập chiến công

Nghệ sĩ: ,

Em gửi theo những cánh chim điệu dân caTới thăm anh nơi biên giướiSúng chắp tay canh...

Đến hẹn lại lên

Ngày hội năm xưa, em tiễn anh tới một con đòEm gửi miếng trầu thương nhớ để...

Gửi anh chiếc nón quê hương

Nghệ sĩ:

Sáng xuân nay anh giữ trời trong xanh biển lặng ì Nơi quê nhà có em í lo Gửi cho anh...

Gửi về quan họ

Nghệ sĩ: ,

Anh chưa đến làng quan họ trọn tình nghe canh hát trao duyên. Anh chưa đến dòng sông...

Gửi về quan họ

Nghệ sĩ:

Anh chưa đến làng quan họ để lặng nghe canh hát trao duyên. Anh chưa biết dòng sông...

Gửi về quan họ

Nghệ sĩ:

Anh chưa đến làng quan họ trọn tình nghe canh hát trao duyên. Anh chưa đến dòng sông...