Thể loại: Quan họ cổ

Lời giới thiệu

Trình bày: | Album:

...

Ngồi tựa song đào

Trình bày: | Album:

Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song i ơi ơ…. đào Là ngồi tựa có...

Khách đến chơi nhà

Trình bày: | Album:

Khách đến í đến chơi hự hừ nhà là chơi hự hừ nhà à. Đốt than ớ ơ dầu mà,...

Hạnh nguyên

Trình bày:

Nợ duyên ì í i chức nữ i ì, hự ư Lang. Này cầu í ơ ớ ơ Ô, ối hự tái i ì bắc...

Lý giao duyên

Trình bày:

Lý giao duyên Dân ca Quan họ lời cổ ST: Hữu Duy – Admin: yêu một Bắc Ninh Trăm...

Trang 28 of 28« First...1020...25262728